MENY

Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Stockholm Gotland - nationellt ansvarig

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm-Gotland

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

RCC Norr

Sara Huggert Ranta

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Sydöst

Cecilia Holtström

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Väst

Lena Nilsson

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst

RCC Syd

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Uppsala Örebro

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro

 

Statistiker

Regional support, RCC Uppsala Örebro

Magdalena Eriksson

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

 

 

Faktaägare:Björn Andreasson, hematolog, NU-sjukvården
Gemensam information uppdaterad: 10 maj 2019