MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om införandet av vårdförlopp i region Stockholm och region Gotland

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförlopp.

Regionalt anpassad patientinformation region Stockholm

Regional baslinjemätning i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för bröstcancer (16 oktober 2015)


Faktaägare:Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogram
Gemensam information uppdaterad: 22 november 2019