Bukspottkörtelcancer

I Sverige får cirka 1000 personer varje år diagnosen bukspottkörtelcancer (pankreascancer). De flesta är äldre, i 70-årsåldern. Sjukdomen är lika vanlig bland kvinnor som män.

Sjukdomen upptäcks oftast sent och mellan 75 och 80 procent har en utbredd cancer redan vid upptäckten. Operation är enda möjligheten till bot, men den relativa femårsöverlevnaden efter diagnos är endast fem procent, trots behandling.

För dem som genomgår operation i botande syfte på sjukhus med hög operationsvolym rapporteras femårsöverlevnad på cirka 20 procent.


Regionalt innehåll


Om tumörer i övre mag- och tarmkanalen i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2R Utvecklingsplan tumörer i övre mag- och tarmkanalen

 


Faktaägare: Thomas Gasslander, kirurg, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 23 november 2016

Regional information uppdaterad: 3 juni 2016

Regionalt