Nationell kvalitetsregistergrupp bukspottkörtelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret. Konstruktörsteam: RCC Väst

Ordförande

Bobby Tingstedt

Docent, överläkare

Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus

Registerhållare

Thomas Gasslander

docent, överläkare

kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Ledamöter

Hampus Klockhoff

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Britt-Marie Karlson

kirurg, med doktor, överläkare

Akademiska sjukhuset Uppsala

Bodil Andersson

forskningsansvarig

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lena Martin

med. doktor, leg dietist

dietistkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Mikael Öman

docent, överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Svein Olav Bratlie

reg. processägare bukspottkörtelcancer, kirurg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göterborg

Annette Jönsson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Thomas Andersson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sam Ghazi

patolog

Avd för patologi, Karolinska Universitetssjukhuset

Elena Rangelova

överläkare

Gastrocentrum Karolinska Universitetssjukhet, Stockholm

Nils Elander

onkolog

onkologkliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Patientrepresentant

Carl M Hamilton

Patientrepresentant, Ordförande PALEMA

Stödjande RCC

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

 

Marita Wormén

produktägare

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

Faktaägare: kontakta redaktör
Gemensam information uppdaterad: 23 januari 2018