Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer

Vårdprogrammet för pankreascancer och periampullär cancer avser tumörer med sitt ursprung i pankreaskörteln och i det periampullära området.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Det första nationella vårdprogrammet bukspottkörtelcancer togs fram 2012. Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Förändringar i adjuvant onkologisk behandling, och ytterligare evidens för kirurgisk postoperativ vård har lagts till. Patologins roll har utvecklats och blivit tydligare. Ett översatt KVAST-dokument för patologiutvärdering är tillagt.
  • Diagnosen IPMN har fått ett eget kapitel och den rekommenderade uppföljningstiden för detta tillstånd har förlängts.
  • Det finns ett nytt kapitel om egenvård och patientorganisationen PALEMA för cancer i pankreas, lever och matstrupe/magsäck har författat ett avsnitt om egenvård och patientupplevelser.
  • Efter synpunkter i den andra remissrundan har rekommendationerna för uppföljning av IPMN justerats och det har även gjorts justeringar i rekommendationerna för onkologisk behandling.

Sedan det förra vårdprogrammet har en regional centralisering rekommenderats av RCC och beslutats av SKL. Centraliseringen ska gälla från slutet av 2017. Samtidigt togs det beslut om att lokalt avancerad pankreascancer med behov av artärrekonstruktion ska koncentreras till två enheter, Stockholm och Göteborg, och i dessa fall ska ingreppet utföras under kontrollerade studieformer.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Faktaägare: Thomas Gasslander, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 16 februari 2018