Gällande vårdprogram bukspottkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2014-03-05

Bilaga 1 Pågående studier

Pågående randomiserade studier:

Onkologi Adjuvant terapi pankreascancer
Studienamn ESPAC-4
Studiearmar Fas-3. 6 mån gemcitabin mot gem/capecitabin postop.
Huvudansvarig NPI: pehr.lind@ki.se

 

Onkologi Adjuvant terapi periampullär cancer
Studienamn ESPAC-4
Studiearmar Fas-3. 6 mån gemcitabin mot gem/capecitabin postop.
Huvudansvarig NPI: pehr.lind@ki.ss