Läkemedelsregimer livmoderhalscancer och vaginalcancer

Det finns inga nationellt fastställda läkemedelsregimer för diagnosen. Däremot finns det regionala regimer.


Regionalt innehåll


Information om de läkemedelsregimer som används i norra regionen kan hämtas från RCC Uppsala Örebro HÄR. 

 


Gemensam information uppdaterad: 24 januari 2017

Regional information uppdaterad: 28 oktober 2016