MENY

Gällande vårdförlopp livmoderkroppscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-02-02

Arbetsgruppens sammansättning

 • Per Rosenberg, ordförande t.o.m. våren 2016, med.dr, gynonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, RCC Sydöst
 • Caroline Lundgren, ordförande fr.o.m. hösten 2016, med.dr, gynonkolog, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Kristina Aglund, gynonkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Elisabeth Epstein, docent, gynekolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Henrik Falconer, docent, gynekolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Charlotte Klynning, gynekolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland
 • Henrik Leonhardt, med.dr, radiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Anne-Marie Levin Jakobsen, med.dr, patolog, Unilabs AB, SKAS
 • Shokoufeh Manouchehr Pour, gynonkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Britt-Marie Moberg, patientrepresentant
 • Janusz Marcickiewicz, med.dr, gynekolog, Hallands sjukhus, Varberg, RCC Väst
 • Jan Persson, docent, gynekolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Carina Rundström, MSc, specialistsjuksköterska i cancervård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland
 • Bengt Tholander, med.dr, gynonkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro
 • Åsa Åkesson, gynekolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg