MENY

Gällande vårdprogram trofoblastsjukdomar

Slutlig version 2016-09-13

20. Palliativ vård

Enbart ett fåtal patienter med GTN befinner sig i ett obotligt sjukdomsförlopp och därmed i behov av särskild vård med speciell hänsyn till familj och barn. Teambaserad specialiserad palliativ vård kan ges i hemmet eller på specialiserade palliativa slutenvårdsenheter, beroende på patientens behov och önskemål. Se särskilt vårdprogram för palliativ vård.