MENY

Gällande vårdförlopp

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-10-31

Arbetsgruppens sammansättning

 • Päivi Kannisto, ordförande, docent, tumörkirurg, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Johanna Berg, radiolog, Helsingborgs Lasarett
 • Karin Bergmark, med.dr, gynonkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Catharina Beskow, med.dr, gynonkolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
 • Katja Stenström Bohlin, med.dr, gynekolog, tumörkirurg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Oscar Derke, Onkolog, Universitetssjukhuset, Linköping
 • Maria Eriksson, specialist i allmänmedicin, gynekolog, Kvarnholmens hälsocentral, Kalmar
 • Sofia Westbom Fremer, patolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Eva Hardmeier, gynekolog, Ultragyn, Läkarhuset Odenplan, Stockholm
 • Malin van Hogerlinden, specialist i allmänmedicin, Hässelby Vårdcentral, Stockholm
 • Helena Karypidis, med.dr, gynekolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Preben Kjölhede, professor, gynekolog, Universitetssjukhuset, Linköping
 • Cecilia Kärrberg, med.dr gynekolog, gynekologmottagningen, Kungshöjd Närhälsan, Göteborg
 • Henrik Leonhardt, med.dr, radiolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Gunnel Lindell, med.dr, gynekolog, Länssjukhuset i Kalmar
 • Anna Löfroth, dermatovenereolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Claudia Mateoiu, med.dr, patolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Louise Moberg, med.dr, gynekolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Christina Stigsson, sjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Jessica Wihl, gynonkolog/onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Diana Zach, gynekolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna