Hjärntumörer

Varje år insjuknar ungefär 1200 personer i Sverige med en primär malign hjärntumör. Tumörer i hjärnan kan drabba personer i alla åldrar men är vanligast bland äldre. Ungefär hälften av patienterna är över 60 år. Samtidigt är cancerformen den näst vanligaste hos barn och tonåringar, efter leukemi, med knappt 100 nya fall per år.

Prognosen beror bland annat på tumörtyp och lokalisation i hjärnan, men även på ålder och allmäntillstånd hos patienten. Hjärntumörer hos barn svarar ofta bra på behandling.

Överlevnaden för personer med hjärntumörer i Sverige varierar kraftigt mellan olika diagnoser men generellt har en förbättring skett efter slutet av 70-talet.


Regionalt innehåll


Om hjärntumörer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om hjärntumörer.

Bilaga 2G Utvecklingsplan hjärntumörer

 


Faktaägare: Roger Henriksson, onkolog, chef RCC Stockholm GotlandRoger Henriksson, onkolog, chef RCC Stockholm Gotland
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 12 mars 2018

Regional information uppdaterad: 12 mars 2018

Regionalt