Nationell kvalitetsregistergrupp primära maligna hjärntumörer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Patientrepresentant

Eskil Degsell / Linnea Nilsson, suppleant

Ordförande

porträtt

Roger Henriksson

chef, onkolog, professor

RCC Stockholm — Gotland

 

 

Registerhållare

Thomas Asklund

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Annika Malmström

onkolog

Universitetssjukhuset Linköping

 

Asgeir Jakola

neurokirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gregor Tomasevic

neurokirurg

Skånes Universitetssjukhus

Göran Hesselager

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Katja Werlenius

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lena Damber

Nationell samordnare kvalitetsregister/INCA

RCC Norr

Lena Rosenlund

diagnoskoordinator

RCC Stockholm — Gotland

Magnus Olivecrona

neurokirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Margret Jensdottir

neurokirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Marie Sjögren

regional processägare hjärntumörer, neurolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Michael Bergqvist

onkolog

Region Gävleborg

Peter Milos

neurokirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Petra Witt Nyström

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Rickard Sjöberg

neurokirurg

Sofia Hylin

neurolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Thomas Blystad

onkolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Sara Kinhult

regional patientprocessledare hjärntumörer

Skånes universitetssjukhus

 

 

Stödjande RCC

porträtt

Kerstin Rehn

registeradministratör, leg sjuksköterska

RCC Norr

porträtt

Lisa Tykosson

registerproduktägare

RCC Norr

Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 11 oktober 2017