MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för hjärntumörer och centrala nervsystemet

Det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer omfattar patienter som är diagnosticerade vid 18 års ålder eller senare med diagnosen primär hjärntumör (gliom och meningiom). Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Tidigare rapporter finns i menyn till vänster.

Nationell kvalitetsregisterrapport hjärntumörer, 1999–2016 (pdf)

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remiss till operationsdatum: 27 dagar, 2013 (gäller patienter med PAD-svarsdatum under år 2013)
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 93 procent, 2013

Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer

Från 2018-01-01 har det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer utökats med tumörer i ryggmärg och ryggmärgshinnor.

I och med denna förändring skapades ett nytt kvalitetsregister, Nationellt kvalitetsregister för CNS-tumörer, där patienter som är diagnosticerade enligt bilddiagnostik efter 2018-01-01, alternativt diagnosticerade och opererade efter 2018-01-01 ingår.

Patienter som är diagnosticerade vid 18 års ålder eller senare med diagnosen primär hjärntumör (gliom och meningiom), alternativt primär tumör i ryggmärg/ryggmärgshinnor omfattas av registret.

CNS-registret finns tillgängligt för elektronisk registrering men registrering kan även ske på pappersblanketter. Dessa finns under Dokument i menyn till vänster.

Det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer startade 1999. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Uppföljningsrapport för kvalitetsregister i norr

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2015–2016 (pdf)

Tidigare rapporter

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 20142015 (pdf)

Uppföljning kvalitetsregisteranmälan 2014juni 2015 (pdf)

Alla rapporter för registret finns i menyn till vänster.


Faktaägare: Roger Henriksson, onkolog, chef RCC Stockholm Gotland
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 16 november 2018

Regional information uppdaterad: 16 november 2018