Nationell kvalitetsregistergrupp hypofystumörer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Britt Edén Engström

endokrinolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ledamöter

Maria Forsgren

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Petra Witt Nyström

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Per Dahlqvist

endokrinolog

Endokrinenheten, Norrlands Universitetss...

Olafur Gudjonsson

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Katarina Berinder

endokrinolog

Endokrinkliniken, Karolinska Universitet...

Charlotte Höybye

endokrinolog

Endokrinkliniken, Karolinska Universitet...

Christina Dahlgren

sjuksköterska

Endokrinologi och diabetes, Universitets...

Bertil Ekman

endokrinolog

EM-kliniken, Endokrinologi och Diabetes,...

Per Karlsson

neurokirurg

Neurokirurgiska kliniken, Universitetssj...

Oskar Ragnarsson

endokrinolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Pia Burman

endokrinolog

Endokrinologiska kliniken, Skånes Univer...

 

Adjungerad grupp

Sjuksköterskenätverket för Svenska Hypofysregistret

Maria Forsgren

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Stödjande RCC

Jacob Järås

statistiker

RCC Stockholm-Gotland

 

Lena Rosenlund

diagnoskoordinator, sjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Susan Westman

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

Örjan Bäfver

registerproduktägare, registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

Gemensam information uppdaterad: 17 maj 2018