MENY

Nationell kvalitetsregistergrupp hypofystumörer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Britt Edén Engström

endokrinolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ledamöter

Petra Witt Nyström

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Olafur Gudjonsson

neurokirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Per Dahlqvist

endokrinolog

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Katarina Berinder

endokrinolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Charlotte Höybye

endokrinolog

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Petter Förander

neurokirurg

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Christina Dahlgren

endokrinsjuksköterska

Universitetssjukhuset Linköping

Bertil Ekman

endokrinolog

Universitetssjukhuset Linköping

Per Karlsson

neurokirurg

Universitetssjukhuset Linköping

Oskar Ragnarsson

endokrinolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Thomas Skoglund

neurokirurg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Pia Burman

endokrinolog

Skånes Universitetssjukhus

Adjungerad grupp

Sjuksköterskenätverket för Svenska Hypofysregistret

Christina Dahlgren

endokrinsjuksköterska

Universitetssjukhuset Linköping

Stödjande RCC

Maria Forsgren

diagnoskoordinator, sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

 

Jacob Järås

statistiker

RCC Stockholm-Gotland

Ingrid Månsson

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

Örjan Bäfver

registerproduktägare, registeradministratör

RCC Stockholm Gotland


Gemensam information uppdaterad: 24 oktober 2018