MENY
Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer malignt hudmelanom

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för malignt melanom. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.


Gemensam information uppdaterad: 5 oktober 2017

Regional information uppdaterad: 17 januari 2019