Läkemedelsregimer huvud- och halscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för huvud- och halscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.


Regionalt innehåll


Information om regionala läkemedelsregimer kan hämtas från RCC Uppsala Örebro. Följ länken under rubriken Regionalt nedan.

 


Gemensam information uppdaterad: 2 maj 2017

Regional information uppdaterad: 17 maj 2017

Regionalt