Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer

Det standardiserade vårdförloppet för huvud- och halscancer innefattar ICD-koderna C00-C14, C30-C32 samt C77.0 och gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018