Nationell kvalitetsregistergrupp cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Magnus Rizell

regional processägare levercancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Ledamöter

Cecilia Strömberg

leverkirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Bengt Isaksson

leverkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Bjarne Ardnor

leverkirurg

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Per Sandström

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Gert Lindell

leverkirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

Lena Damber

Nationell samordnare kvalitetsregister/INCA

RCC Norr

Representanter från specialistföreningar

Nils Elander

 

onkologkliniken, Universitetssjukhuset L...

Gunnar Söderdahl

transplantation (STF) Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Malin Sternby Eilard

Svensk förening för övre abdominell kirurgi (SFÖAK)

Anna Abrahamsson

 

Gastrocentrum (SGF) Karolinska Universit...

Ingvar Syk

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Stödjande RCC

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Madeleine Book

registerproduktägare

RCC Väst

Gemensam information uppdaterad: 25 september 2017