Läkemedelsregimer lung- och lungsäckscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för lungcancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.


Regionalt innehåll


Information om de läkemedelsregimer som används i norra regionen kan hämtas från RCC Uppsala Örebro. Följ länken under rubriken Regionalt nedan.

 


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 6 september 2018

Regional information uppdaterad: 6 september 2018

Regionalt