Till regionspecifikt innehåll

Matstrups- och magsäckscancer

Antal nya fall av magsäckscancer (ventrikelcancer) har minskat kraftigt sedan 1960-talet men fortfarande insjuknar omkring 600 personer årligen i Sverige. Antalet cancrar i matstrupe (esofagus) och övre magmunnen (cardia) ökar, framför allt bland män. Matstrupscancer och cancer i övre magmunnen drabbar sammanlagt knappt 700 personer per år.

Medelåldern för insjuknande för cancer i matstrupe, övre magmun och magsäck är cirka 65 år och gruppen domineras av män. Det är ovanligt med dessa tumörer före 50 års ålder.

Femårsöverlevnaden i Sverige förbättras och är cirka 10 % om man slår samman de som fått botande (kurativ) behandling med dem som inte fått botande behandling. Femårsöverlevnaden efter botande behandling är relaterad till tumörstadium och är 30–35 % för cancer i matstrupen och i övre magmunnen, och 20–25 % för magsäckscancer.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om tumörer i övre mag- och tarmkanalen i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2Z Regional cancerplan, övre mag- och tarmkanalen (pdf)

Cancerplanens regionala fokusområde för Övre GI-cancerprocessen där matstrupe- och magsäckcancer ingår

Regionala processledare

Anders Jansson

överläkare

RCC Stockholm Gotland

Liv Heike

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Regionala patientprocessledare

Regionala patientprocessledare

Michael Hermansson

regional patientprocessledare esofagus-ventrikelcancer

Skånes universitetssjukhus

 

 

David Borg

regional patientprocessledare esofagus-ventrikelcancer

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av matstrups-och magsäckscancer:

Esofagusventrikelca regionala riktlinjer SÖ 20200121 (pdf)

Regionala processledare för tumörer i övre mag- och tarmkanalen

Jakob to Baben

onkolog

Länssjukhuset Ryhov

Linda Lundgren

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Matstrups- och magsäckscancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom matstrups- och magsäckscancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk

Nutritionsomhändertagande Uppsala Örebro

Sammanställning av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer, Nätverket för dietister inom Övre GI cancervård i Uppsala-Örebroregionen