Nationellt kvalitetsregister matstrups- och magsäckscancer (NREV)

Nationellt kvalitetsregister för matstrups- och magsäckscancer omfattar patienter i alla åldrar med nydiagnostiserad cancer och/eller förstadier till cancer i matstrupe eller magsäck, oavsett behandling. Även patienter som inte får någon behandling samt patienter som är utredda i utlandet men behandlade i Sverige ingår i registret.

Nationell kvalitetsregisterrapport matstrups- och magsäckscancer, 2016 (pdf)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från behandlingsbeslut till första onkologiska behandling eller operation: 28 dagar för matstrupscancer och 22 dagar för magsäckscancer, 2013
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 81 procent för matstrupscancer och 82 procent för magsäckscancer, 2013

Det nationella kvalitetsregistret för magsäcks- och matstrupscancer startade 2006. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.


Regionalt innehåll


Uppföljningsrapport för kvalitetsregister i norr

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2015–2016 (pdf)

Tidigare rapporter

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2014-2015 (pdf)

Uppföljning kvalitetsregisteranmälan 2014-2015 (pdf)

Alla rapporter för registret finns i menyn till vänster.

 


Faktaägare: Jan Johansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 20 september 2017

Regional information uppdaterad: 1 december 2016