MENY

Gällande vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-03-01

Arbetsgruppens sammansättning

 • Michael Hermansson, ordförande, med.dr, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Lars Agreus, professor i allmänmedicin, Karolinska institutet, Stockholm
 • David Borg, onkolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Simon Ekman, med.dr, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Ingvar Halldenstam, med.dr, kirurg, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping
 • Jakob Hedberg, docent, kirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro
 • Jan Johansson, docent, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Erik Johnsson, med.dr, kirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Birgitta Larssen, patientrepresentant, RCC Norr
 • Mats Lindblad, docent, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm
 • Lars Lundell, ordförande t.o.m. augusti 2016, professor, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Esther Lörinc, patolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Stockholm
 • Kerstin Malmgren, radiolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Marlene Malmström, med.dr, sjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus, Lund/Malmö 
 • Magnus Nilsson, docent, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
 • Owe Persson, Patientrepresentant, RCC Norr
 • Ulrika Smedh, docent, kirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Eva Szabo, med.dr, kirurg, Örebro Universitetssjukhus
 • Bengt Wallner, med.dr, kirurg, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr
 • Mats Wolving, patolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Nicole von Zedlitz, kirurg, Blekingesjukhuset, Karlskrona