Nationell vårdprogramgrupp matstrups- och magsäckscancer

Patientrepresentant: Vakant

Ordförande

porträtt

Michael Hermansson

kirurg

Skånes Universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Anders Edebo

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bengt Wallner

kirurg

Norrlands Universitetssjukhus

David Borg

Skånes universitetssjukhus

Ingvar Halldestam

kirurg

Linköpings Universitetssjukhus

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Pernilla Lagergren

leg sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum norr

Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ

 

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

nationell vårdprogramhandläggare

RCC Norr

Gemensam information uppdaterad: 20 september 2017