Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med själva registreringen av neuroendokrina buktumörer. Kontakta supporten i din region.

Du som behöver hjälp med medicinska frågor kan kontakta din regionala representant i registergruppen.

Du som behöver hjälp med blanketter och registrering, vänd dig till regional registeradministratör. Du som behöver hjälp med utdata och sammanställningar, kontakta nationell statistiker, Lisa Åkesson.

Supporten på RCC är tillgänglig under vardagar dagtid.

Stockholm-Gotland

Kristina Linder Ekberg

reg. repr. registergrupp

Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjuk...

 

Rebecca Törneld

registeradministratör

RCC Stockholm - Gotland

Helena Adlitzer

diagnoskoordinator

RCC Stockholm — Gotland

 

 

Norr

Christina Kjellman

reg. repr. registergrupp

Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Katarina Örnkloo

registeradministratör

RCC Norr

Syd

Erik Nordenström

reg. repr. registergrupp

Skånes universitetssjukhus

 

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

Sydöst

Maja Zemmler

reg. repr. registergrupp

Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

 

Susanne Wahlin

registeradministratör

RCC Sydöst

Uppsala Örebro

Eva Tiensuu-Janson

reg. repr. registergrupp

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

Göran Wallin

reg. repr. registergrupp

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Annika Lidin-Lindqvist

koordinator

RCC Uppsala Örebro

 

 

Väst

Viktor Johanson

reg. repr. registergrupp

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Kerstin Dreymertz

registeradministratör

RCC Väst

Gemensam information uppdaterad: 12 februari 2018

Regionalt