MENY

Gällande vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-08

13. Uppföljning

Patienten bör följas av en enhet inom lokalsjukhuset som har erfarenhet av CUP-patienter. Var denna enhet ska utgå från beslutas på respektive sjukhus. Om det finns en onkologenhet inom sjukhuset bör denna i första hand följa patienten.

Om patienten inte är aktuell för behandling bör patienten erbjudas palliativ vård så nära hemorten som möjligt.  Det är också viktigt att i ett tidigt skede vid behov engagera palliativa enheter och dessa kan i vissa fall också ta över uppföljningen av patienten