MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram peniscancer

Det första nationella vårdprogrammet för peniscancer publicerades maj 2013. Under 2015 har vårdprogrammet reviderats, och finns nu i en uppdaterad version.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Gällande vårdprogram är den tredje versionen i ordningen.

Förändringar jämfört med tidigare version

 • Reviderat TNM, se avsnitt 6.3 Klassificering av tumören
 • Regionaliserad utredning och behandling
 • Multidisciplinär konferens (MDK) för samtliga fall inklusive PeIN (penil intraepitelial neoplasi)
 • Fortsatt tonvikt på organbevarande kirurgi
 • Rekommendationer kring dermatologiska behandlingsalternativ, se avsnitt 9.3.2. Övrig kirurgisk samt medicinsk eller dermatologisk behandling av penil intraepitelial neoplasi (PeIN)
 • Fortsatt tonvikt på minimalinvasiv lymfkörteldiagnostik
 • Fortsatt fokus på neoadjuvant och adjuvant onkologisk behandling samt tempo vid insättande av behandling 
 • Multidisciplinärt omhändertagande, omvårdnadsaspekter, rehabilitering och patientinformation
 • Revision av nomenklatur av carcinoma in situ.
 • Revision av kapitlet för rehabilitering inklusive ansvarsområden

Vårdprogrammet kommer att ses över årligen.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riklinje peniscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje peniscancer (pdf), giltig t o m oktober 2020.


Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 3 juli 2019