MENY

Gällande vårdförlopp testikelcancer

Fastställd av SKL:s beslutsgrupp 2016-10-24

Arbetsgruppens sammansättning

 • Gabriella Cohn Cedermark, ordförande, docent, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Olof Ståhl, registerhållare, ordförande, med.dr, onkolog, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Ingrid Glimelius, docent, onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Per Gustafsson, kontaktsjuksköterska, Danderyds Sjukhus, Stockholm
 • Göran Holmberg, med.dr, urolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Ulf Håkansson, urolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Anders Kjellman, med.dr, urolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Per Liss, docent, radiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Benny Mannola, allmänläkare, Kalix hälsocentral, Kalix
 • Annica Palmgren, onkologi- och kontaktsjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Sven Resare, urolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Anna Tolf, patolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Najme Wall, onkolog, Universitetssjukhuset i Linköping