Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret. Kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din region. Supporten är tillgänglig vardagar under dagtid.

RCC Norr

porträtt

Malin Andersson

registeradministratör

RCC Norr

 

porträtt

Erik Lindberg

statistiker

RCC Norr

porträtt

Lena Nathanaelsson

statistiker

RCC Norr

porträtt

Lisa Tykosson

registerproduktägare

RCC Norr

RCC Stockholm-Gotland

Anne Larsson

registeradministratör

RCC Stockholm — Gotland

 

Jacob Järås

statistiker

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

 

Ann-Sofi Hörstedt

statistiker

RCC Syd

RCC Sydöst

porträtt

Annica Vågeland

registeradministratör

RCC Sydöst

 

porträtt

Lisa Åkesson

statistiker

RCC Sydöst

RCC Uppsala Örebro

porträtt

Annika Lidin-Lindqvist

koordinator

RCC Uppsala Örebro

 

porträtt

Ingegerd Kyllerstedt

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

porträtt

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Uppsala Örebro

porträtt

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

RCC Väst

Marie-Louise Jakobsson

registeradministratör

RCC Väst

 

Leyla Nunez

statistiker

RCC Väst

Gemensam information uppdaterad: 15 november 2017

Regionalt