MENY

Nationella vårduppdrag analcancer

Omkring 140 patienter årligen drabbas av analcancer. Majoriteten får behandling i botande syfte med radiokemoterapi (samtidig strål- och läkemedelsbehandling). Runt 20 patienter per år opereras med så kallad salvagekirurgi. Dessa behandlingar koncentreras från januari 2017 till fyra respektive två vårdenheter i landet.

Radiokemoterapi i botande syfte

Behandlingen kräver mycket hög kompetens för att vårdinsatserna före, under och efter den påfrestande behandlingen ska bli optimala.

Nationella vårdenheter

Akademiska sjukhuset
Norrlands Universitetssjukhus
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Kirurgisk behandling i botande syfte

Salvagekirurgi är aktuellt vid kvarvarande tumör eller vid återfall lokalt efter radiokemoterapi. 

Nationella vårdenheter

Sahlgrenska universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Information till utredande och remitterande enheter

Anmälan nationell MDK (pdf, nytt fönster)
Information och kontaktuppgifter (pdf, nytt fönster)

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf, nytt fönster)
Remiss till landsting och regioner, juni 2015 (pdf, nytt fönster)
Remissvar och ansökningar
RCCs beslutsrekommendation, feb 2016 (pdf, nytt fönster)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 10 maj 2019