Nationellt kvalitetsregister för tjock- och ändtarmscancer

— Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR) består av två register, ett för ändtarmscancer och ett för tjocktarmscancer. Rapportering från registret sker separat för de två diagnoserna.

Svenska Kolorektalcancerregistret omfattar patienter i alla åldrar och ska innehålla alla diagnostiserade fall av ändtarmscancer från 1995 och framåt, samt tjocktarmscancer från 2007 och framåt. Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2016 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2016 (pdf)

Nationell onkologirapport 2015 (pdf)

Nationell patientrapport 2016 (pdf)

Årliga nationella rapporter tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från diagnos till behandlingsstart: 21 dagar för tjocktarmscancer (endast elektivt op) och 49 dagar för ändtarmscancer, 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 99,3 procent för tjocktarmscancer och 98,5 procent för ändtarmscancer, 2015

Det nationella registret för ändtarmscancer startade 1995 och registret för tjocktarmscancer startade 2007. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registren.


Regionalt innehåll


Uppföljningsrapport för kvalitetsregister i norr

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 2015–2016 (pdf)

Tidigare uppföljningsrapporter

Uppföljning kvalitetsregister RCC Norr 20142015 (pdf)

Uppföljning kvalitetsregisteranmälan 20142015 (pdf)

Alla rapporter för registret finns i menyn till vänster.

 


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 18 juni 2018

Regional information uppdaterad: 18 juni 2018