Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Manualer

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Äldre variabelbeskrivning 2014

Variabelbeskrivning tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier tjock- och ändtarmscancer (pdf)

Exklusionskriterier - Uppföljning

Exklusionskriterier uppföljning (pdf)

Formulär - webbregistrering för patienter 2017

 1. Formulär cancernmälan 2017 (pdf)
 2. Formulär bilddiagnostik 2017 (pdf)
 3. Formulär operation 2017 (pdf)
 4. Formulär PAD 2017 (pdf)
 5. Formulär 30-dagarsuppföljning 2017 (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling 2017 (pdf)

Formulär för patienter med diagnosdatum 2016

 1. Formulär canceranmälan (pdf)
 2. Formulär för bilddiagnostik (pdf)
 3. Formulär operation/behandling (pdf)
 4. Formulär PAD (pdf)
 5. Formulär för 30-dagarsuppföljning (pdf)
 6. Formulär onkologisk behandling (neoadj/adj el behandl vid generaliserad sjd) (pdf)
 7. Formulär för uppföljning (pdf)

Gamla formulär

Canceranmälan tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)
Onkologblankett generaliserad behandling 2014 (pdf)
Onkologblankett neoadjuvant/adjuvant 2014 (pdf)
Uppföljning för tumörer diagnostiserade alla år 2014 (pdf)

Forskning

Aktuell forskning och publikationer tjock- och ändtarmscancer 2017 (pdf)

Riktlinjer forskning Svenska Kolorektalcancerregistret (pdf)

Forskarkontrakt tjock- och ändtarmscancer 2014 (pdf)

Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 20 december 2017