Läkemedelsregimer för tjock- och ändtarmscancer

Här finns så kallade regimer, det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för cancer i tjock- och ändtarm.

I nationella regimbiblioteket finns även basfakta om antitumorala läkemedel.

Ladda ner antitumorala regimer för tjock- och ändtarmscancer

Läs basfakta för läkemedel


Regionalt innehåll


Information om regionala läkemedelsregimer kan hämtas från RCC Uppsala Örebro. Följ länken under rubriken Regionalt nedan.

 


Gemensam information uppdaterad: 7 maj 2018

Regional information uppdaterad: 7 maj 2018

Regionalt