Urinblåse- och urinvägscancer

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen. Cirka 2500 fall registreras årligen med en medianålder på kring 73 år och 75 procent är män.

Om man har urinblåsecancer är det vanligaste symtomet att man har synligt blod i urinen. Andra, mer ovanliga, symtom kan vara att det svider när man kissar, att det känns som om man är kissnödig fastän man precis har kissat, eller att man får återkommande urinvägsinfektioner. Den vanligaste behandlingen mot urinblåsecancer är operation som innebär att man går in genom urinröret med ett instrument till urinblåsan där man hyvlar bort tumören.


Regionalt innehåll


Om urologisk cancer i den regionala utvecklingsplanen

Den regionala utvecklingsplanen för cancervården i norra regionen, 2016-2018, har en bilaga om urologisk cancer.

Bilaga 2S Utvecklingsplan urologisk cancer, ej prostata

 


Faktaägare: Firas Abdul-Sattar Aljabery Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 11 september 2018

Regional information uppdaterad: 11 september 2018