MENY

Gällande vårdförlopp urinblåsa och övre urinvägar

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-02-27

Arbetsgruppens sammansättning

 • Fredrik Liedberg, ordförande, docent, urolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö, RCC Syd
 • Firas Abdul-Sattar Aljabery, med.dr, urolog, Universitetssjukhuset Linköping
 • Aliabad Abolfazl Hosseini, med.dr, urolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland
 • Roy Ehrnström, med.dr, patolog, Skånes Universitetssjukhus, Malmö 
 • Anna-Karin Lind, kontaktsjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Anders Magnusson, professor emeritus, radiolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Per-Uno Malmström, professor, urolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala-Örebro
 • Johan Sandzen, onkolog, Länssjukhuset Karlstad
 • Amir Sherif, docent, urolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr
 • Viveka Ströck, med.dr, urolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Helena Thulin, med.dr, sjuksköterska, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
 • Anders Ullén, docent, onkolog, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, RCC Stockholm-Gotland
 • Jenny Wanegård, kontaktsjuksköterska, Skånes universitetssjukhus, Malmö 
 • Elisabeth Överholm, onkolog, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst