MENY

Nationell vårdprogramgrupp för cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör

Ordförande

Fredrik Liedberg

urolog

Skånes universitetssjukhus

 

 

Ledamöter

Amir Sherif

urolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Karin Söderkvist

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Anders Ullén

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Karin Falkman

urolog (suppl)

Södersjukhuset, Stockholm

Helena Thulin

urologsjuksköterska

Karolinska sjukhuset

 

 

Ingrida Verbiene

onkolog

Universitetssjukhuset Linköping

Firas Abdul-Sattar Aljabery

urolog

Universitetssjukhuset Linköping

Elisabeth Öfverholm

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Viveka Ströck

urolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anna-Karin Lind

urologisjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus

Jenny Wanegård

sjuksköterska

Skånes universitetssjukhus

Magdalena Cwikiel

onkolog

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Stödjande RCC

RCC Syd


Faktaägare: Fredrik Liedberg, ÖL Urologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Malmö
Gemensam information uppdaterad: 10 maj 2019