Norra regionens cancerseminarieserie

Välkommen att ta del av intressanta föredrag om cancervård och cancerforskning. Seminarieserien sänds via video till samtliga sjukhus i norra regionen. De flesta föredragen filmas och kan ses i efterhand, efter godkännande av föreläsaren.

Nästkommande föreläsning/next lecture

Den 18 oktober föreläser Rikard Landberg, Professor i livsmedelsvetenskap vid Chalmers tekniska högskola.

Det finns möjlighet att delta vid cancerseminarierna via videonummer 1247080@vll.se i förbokade lokaler.

Bokade videokonferenslokaler i norra regionen

Vid frågor, kontakta Malin Andersson vid RCC Norr. 

När?

Seminarier äger rum på torsdagar klockan 15.30–16.15 (35 min föreläsning samt 10 min avsatt för frågor). 

Var?

Seminarierna hålls i Skiffersalen, vid Norrlands universitetssjukhus. Föreläsningarna länkas även i realtid till norra regionens samtliga sjukhus, där de kan ses i särskilt bokade föreläsningssalar.

Syfte

RCC Norr arrangerar seminarieserien, gemensam för hela norra regionen, med syfte att sprida kunskap och nya rön inom cancerforskningen. 

För vem?

Läkare, forskare och vårdpersonal i norra regionen med intresse för cancer. Även intresserade från andra landsting/regioner med tillgång till videokonferensanläggning är välkomna att delta.

Cancerseminarieserien genomförs med stöd av Cancerakademien.

Föreläsning med publik

Sidan uppdaterad: 17 oktober 2018