Norra sjukvårdsregionens cancerseminarieserie

Välkommen att ta del av intressanta föredrag om cancervård och cancerforskning. Delta gärna via din dator. Seminarieserien sänds via video och videokonferenslokaler är bokade eller finns att boka i hela norra sjukvårdsregionen. I vissa fall filmas föredragen och kan ses i efterhand, efter godkännande av föreläsaren.

Nästkommande föreläsning/next lecture

INSTÄLLT/ CANCELLED:

The cancer seminar has been cancelled because of the Coronavirus.

The lectures is postpone until later this spring or this autumn.

Det finns möjlighet att delta vid cancerseminarierna via videonummer 1247080@video.vll.se, vid din dator eller i förbokade videokonferenslokaler.

Bokade videolokaler 

Vid frågor, kontakta Malin Andersson vid RCC Norr

När?

Seminarier äger rum på torsdagar klockan 15.30–16.15 (35 min föreläsning samt 10 min avsatt för frågor). 

Var?

Seminarierna hålls i Skiffersalen, Norrlands universitetssjukhus. Föreläsningarna länkas även i realtid till norra sjukvårdsregionens samtliga sjukhus, där de kan ses i förbokade föreläsningssalar.

Syfte

RCC Norr arrangerar seminarieserien, gemensam för hela norra sjukvårdsregionen, med syfte att sprida kunskap och nya rön inom cancerforskningen.

För vem?

Läkare, forskare och vårdpersonal i norra sjukvårdsregionen med intresse för cancer. Intresserade från andra regioner, med tillgång till videokonferensanläggning är också välkomna att delta.

Cancerseminarieserien genomförs med stöd av Cancerakademien.

Föreläsning med publik