MENY

Vårdutvecklare/Projektkoordinator vid RCC Norr

Regionalt cancercentrum norr har ett regionalt uppdrag från de fyra Norrlandstingen att arbeta utifrån den nationella cancerstrategin, för att uppfylla den regiongemensamma visionen: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd".

Arbetet för en vårdutvecklare/projektkoordinator omfattar flera av RCC Norrs uppdrag relaterade till den nationella cancerstrategin.

  • Du är delaktig i att utarbeta och följa upp gemensamma sjukvårdsregionala planer inom cancerområdet.
  • I arbetet med att minska väntetiderna i cancervården genom standardiserade vårdförlopp (SVF), deltar du både nationellt och ger Norrlandsregionerna stöd i deras arbete.
  • Du är vårdprogramhandläggare för några av de diagnoser där RCC Norr har ett nationellt ansvar.
  • Du har ett samordnande ansvar för att driva stödteamsarbetet framåt enligt aktivitets- och tidsplaner.
  • Du ger stöd till det sjukvårdsregionala processarbetet genom samverkan med RCC Norrs processledare. Även riktade insatser inom enskilda processer kan vara aktuella.
  • Då RCC:s arbetsområden delvis beror på uppdrag från staten och sjukvårdsregionen kan de variera över tiden. Tjänsten kan därmed delvis komma att omfatta andra och ytterligare arbetsuppgifter.

Detta är en tillsvidareanställning som omfattar heltid.

Sista ansökningsdag är den 7 januari 2019.

Mer information om tjänsten och ansökan

 


Sidan uppdaterad: 17 december 2018