MENY

Kalender för RCC Norr


21
FEB
2020

Norr

Information om nationellt införande av Min vårdplan på 1177.se och diagnosspecifik patientinformation

Tid: 21 februari 2020 13:30 - 15:00
Plats: Video

Informationen vänder sig i första hand till kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Även andra intresserade är välkomna att delta.


25
FEB
2020

Norr

Information om nationellt införande av Min vårdplan på 1177.se och diagnosspecifik patientinformation

Tid: 25 februari 2020 14:00 - 15:30
Plats: Video

Informationen vänder sig i första hand till kontaktsjuksköterskor och sjuksköterskor inom cancervården i norra sjukvårdsregionen. Även andra intresserade är välkomna att delta.


10
MAR
2020

Norr

Nationell konferens om palliativ vård

Tid: 10 mars 2020 10:00 - 12 mars 2020 17:00
Plats: Frösö Park Arena, Stockevägen 52, Östersund

I mars genomförs en nationell konferens kring palliativ vård, på Frösö park arena i Östersund.


26
MAR
2020

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 26 mars 2020 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Mattias Forsell, Department of Clinical Microbiology, UmU


2
APR
2020

Norr

Regionala cancerdagar 2020

Tid: 2 april 2020 10:00 - 3 april 2020 16:00
Plats: Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

RCC Norr inbjuder regionala chefssamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare i norra regionen till sjukvårdsregionala cancerdagar, i syfte att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning.


3
APR
2020

Norr

Translational Cancer Research Day

Tid: 3 april 2020 08:30 - 16:00
Plats: Betula, University Hospital of Umeå

The annual Cancer Research Day is organized by the Faculty of Medicine at Umeå University and the Regional Cancer Center North. Poster session with poster price and round table discussions. Plenary session with local and invited prominent cancer researchers.


16
APR
2020

Norr

Cancerseminarium RCC Norr

Tid: 16 april 2020 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Richard Palmqvist, Department of Medical Biosciences, UmU


20
APR
2020

Norr

Biobank and biomarker workshop

Tid: 20 april 2020 09:00 - 21 april 2020 12:10
Plats: Scandic Hotel & Universitetsklubben, Umeå

What is the optimal biomarker? Welcome to a workshop to evaluate and define the optimal biomarkers for risk prediction and early detection of disease. The invitation is open to all interested researchers at Umeå University.


20
APR
2020

Samverkan

Utbildning för inrapportörer av stråldata till NPCR

Tid: 20 april 2020 18:00 - 21 april 2020 15:00
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

För åttonde året i rad ordnar vi en utbildning för inrapportörer av stråldata i Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Inbjudan vänder sig till samtliga som rapporterar in stråldata oavsett yrkeskategori. NPCR står för utbildning, hotellrum, måltider.


22
APR
2020

Samverkan

Styrgruppsmöte nationella kvalitetsregistret för peniscancer

Tid: 22 april 2020 10:00 - 16:00
Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö

Välkommen till styrgruppsmöte för nationella kvalitetsregistret för peniscancer, den 22 april i Malmö.


24
APR
2020

Norr

Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom urologisk cancer

Tid: 24 april 2020 13:00 - 15:00
Plats: Video/RCC Norr (Madrid)

Fokus på kodning och kvalitetssäkring för SVF inom urologisk cancer. Syfte med mötet är att förbättra följsamheten till SVF inom sjukvårdsregionen och på sikt få en ökad kvalitet på SVF-data.


4
MAJ
2020

Samverkan

Utbildning för inrapportörer till NPCR

Tid: 4 maj 2020 18:00 - 5 maj 2020 15:00
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

RCC och NPCR bjuder in inrapportörer i NPCR på kirurg-och urologkliniker samt privatmottagningar till utbildning med övernattning i Uppsala. Inbjudan vänder sig till personal som rapporterar formulären Diagnostik, Utredning och behandling samt Prostatektomi till NPCR.


28
MAJ
2020

Norr

Cancerseminarium

Tid: 28 maj 2020 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Paulina Wanrooij, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, UmU


11
JUN
2020

Norr

Cancerseminarium

Tid: 11 juni 2020 15:30 - 16:30
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Föreläser gör Jenny Persson, Department of Molecular Biology, UmU


22
SEP
2020

Norr

Sjukvårdsregional nätverksträff kring palliativ vård

Tid: 22 september 2020 10:00 - 23 september 2020 13:30
Plats: Petterson-Berger, Folkets hus, Umeå

Konferensen riktar sig till samtlig personal inom specialiserad palliativ vård inom norra sjukvårdsregionen. Årets tema är demens och Petra Tegman är en av huvudtalarna.


29
SEP
2020

Norr

Nätverksträff Diagnostiska centrum

Tid: 29 september 2020 12:00 - 30 september 2020 13:00
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Profession vid norra sjukvårdsregionens diagnostiska centrum (DC) samlas för en nätverksträff på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. DC utreder allvarliga ospecifika symtom och i vissa fall även cancer utan känd primärtumör.