Kalender för RCC Norr


11
JUN
2020

Norr

INSTÄLLT! Cancerseminarium

Tid: 11 juni 2020 15:30 - 16:30
Plats: Inställt!

Föreläser gör Jenny Persson, Department of Molecular Biology, UmU


17
JUN
2020

Samverkan

Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk cancerforskning?

Tid: 17 juni 2020 15:00 - 16:00
Plats: Direktsänt webbinarium med live-chat

Covid-19-pandemin riskerar att leda till att övrig forskning inom cancervården prioriteras ned under lång tid. Samtidigt har det länge funnits ett behov av att öka den kliniska forskningen. Webbinariet ska belysa hur pandemin påverkat forskningen i cancervården, vilka utmaningar det fört med sig och vilka motåtgärder vi kan se och understödja.


8
SEP
2020

Norr

Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor och chefer inom urologisk cancer

Tid: 8 september 2020 13:00 - 14:00
Plats: Video

RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland driver ett gemensamt projekt kring samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer. Den samordnande kontaktsjuksköterskan inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen heter Helena Strömqvist. Vid fyra olika tillfällen i september har kontaktsjuksköterskor och chefer i verksamheten, som ansvarar för den dagliga driften, möjlighet att delta i ett informationsmöte gällande projektet.


9
SEP
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 9 september 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.


10
SEP
2020

Norr

Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor och chefer inom urologisk cancer

Tid: 10 september 2020 10:00 - 11:00
Plats: Video

RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland driver ett gemensamt projekt kring samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer. Den samordnande kontaktsjuksköterskan inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen heter Helena Strömqvist.


14
SEP
2020

Norr

Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor och chefer inom urologisk cancer

Tid: 14 september 2020 13:00 - 14:00
Plats: Video

RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland driver ett gemensamt projekt kring samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer. Den samordnande kontaktsjuksköterskan inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen heter Helena Strömqvist.


16
SEP
2020

Norr

Informationsmöte för kontaktsjuksköterskor och chefer inom urologisk cancer

Tid: 16 september 2020 10:00 - 11:00
Plats: Video

RCC Norr och RCC Stockholm-Gotland driver ett gemensamt projekt kring samordnande kontaktsjuksköterska inom urologisk cancer. Den samordnande kontaktsjuksköterskan inom urologisk cancer i norra sjukvårdsregionen heter Helena Strömqvist. Nu inbjuds kontaktsjuksköterskor och chefer i verksamheten, som ansvarar för den dagliga driften, till ett informationsmöte gällande projektet.


22
SEP
2020

Samverkan

Samverkansdag: Förutsättningar och möjligheter - kvalitetsregister och patientöversikter

Tid: 22 september 2020 09:00 - 16:00
Plats: Akademiska sjukhuset, Uppsala

Välkommen till en samverkansdag kring förutsättningar och möjligheter för kvalitetsregister och patientöversikter. Dagen är kostnadsfri och äger rum i Uppsala den 22 september. Info om anmälan kommer.


22
SEP
2020

Norr

INSTÄLLD Nätverksträff kring palliativ vård

Tid: 22 september 2020 - 23 september 2020
Plats: Video

Vi planerar att istället sända ett webbinarium under en heldag och återkommer med information kring detta.


29
SEP
2020

Norr

Nätverksträff Diagnostiska centrum

Tid: 29 september 2020 12:00 - 30 september 2020 13:00
Plats: Skiffersalen, by 27, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Profession vid norra sjukvårdsregionens diagnostiska centrum (DC) samlas för en nätverksträff på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. DC utreder allvarliga ospecifika symtom och i vissa fall även cancer utan känd primärtumör.


30
SEP
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 30 september 2020
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.


21
OKT
2020

Norr

Regiondag för professionen inom cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen

Tid: 21 oktober 2020 08:30 - 15:45
Plats: Regionsalen (f.d Fullmäktigesalen), Köksvägen 11, Umeå

RCC Norr inbjuder till en dag för profession inom cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen. Syftet med regiondagen att öka kunskapen om cancerrehabilitering. Årets tema är prehabilitering.


21
OKT
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 21 oktober 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.


11
NOV
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 11 november 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.


2
DEC
2020

Samverkan

Öppen frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 2 december 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som är intresserad av eller arbetar med nationell Min vårdplan ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om arbetet som pågår.