MENY

Regional nätverksdag för kontaktsjuksköterskor

Som ett led i utvecklingen av kontaktsjuksköterskans uppdrag, roll och arbetsuppgifter i cancervården inom norra regionen inbjuds regionens kontaktsjuksköterskor till ett nätverksmöte.

Tid: 26 oktober 09:30 - 15:30

Plats: Landstingshusets fullmäktigesal, köksvägen 11, Umeå

Förmiddagen handlar bland annat om kontaktsjuksköterskans praktiska arbete utifrån uppdragsbeskrivningen och om samverkan med koordinatorfunktionen inom standardiserade vårdförlopp (SVF). Det blir information om den nationella databasen för cancerstudier.

Det kommer att ges möjligheter till diagnosspecifika gruppdiskussioner, utifrån diskussionsfrågor eller andra aktuella frågor som behöver lyftas.

Eftermiddagen har fokus på samtal och på verktyg för att bättre kunna möta förändringar i verksamheten.

Anmäl dig senast 10 oktober 2016 via E-post till: katja.vuollet@vll.se

Viktigt att ange vid anmälan: Namn, E-post, landsting, diagnosgrupp och ev kostavvikelser.

På grund av tekniska fel har tidigare anmälningsformulär tagits bort.

Kontakt: Katja Vuollet Carlsson katja.vuollet@vll.se Tfn 072-506 20 75

Kostnad: Ingen avgift. RCC Norr bjuder på fika och lunch.

Preliminärt program

09.00  Fika

09.30  Välkommen – Nationell och regional information. Katja Vuollet Carlsson, RCC Norr

09.50  Cancerstudier i Sverige – ny nationell databas. Kerstin Granberg, RCC Norr

10.10  Per aspera ad astra – från svårigheter mot stjärnorna. Jonas Forssander, koordinator för standardiserade vårdförlopp, kirurgkliniken Skellefteå lasarett

10.35  En kontaktsjuksköterska berättar om sin verksamhet (Namn på föredragare kommer)

11.00  Diagnosspecifika diskussioner

12.00  Lunch

13.00  Förändring i vardagen och rollen som kontaktsjuksköterska – samtal och verktyg. Ingrid Andersson, HR-konsult VLL

15.20  Utvärdering och avslut

Katja Vuollet Carlsson, samordnande kontaktsjuksköterska, RCC Norr

Välkommen!


Sidan uppdaterad: 7 september 2016