MENY

Workshop – Från idé till klinisk användning

Regionalt cancercentrum norr arrangerar ett innovations-workshop i Umeå. Mötet är ett dialogforum med inspirationsföreläsningar, gruppdiskussioner och möjligheter till nätverkande med syfte att hitta nya samarbeten och kontakter.

Tid: 14 oktober 10:00 - 14:45

Plats: Bärnstenssalen, Byggnad 27, Norrlands universitetsjukhus

Dialogforumet erbjuder vårdpersonal, forskare, företag och innovationskontor möjligheten att diskutera frågor kring innovation, teknologiöverföring och kommersialisering av idéer. Målsättningen är, förutom att få hjälp med sin frågeställning, att hitta de beröringspunkter som finns mellan industrin, akademin och vården.

Anmäl dig till sara.huggert@onkologi.umu.se

Sista anmälningsdag: 29/9

Viktigt att ange vid anmälan: Namn, adress, E-post, befattning, kategori inom målgruppen, ev kostavvikelser och frågor du vill ta upp. Ange också om du vill ha förmiddagsfika och lunch.

Målgrupp: akademi, industri, innovationsslussar, sjukvården

På grund av tekniska problem har tidigare anmälningsfomulär tagits bort.

 

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR WORKSHOP

Moderatorer: Benny Björkblom, forskningssamordnare och Beatrice Melin, chef vid RCC norr

9.30 – 10.00    Fika och registrering         

10.00 – 10.10  Inledning (RCC norr)

10.10 – 10.25  Presentation från cancervården (Jonas Appelberg/LVN)

10.25 – 11.00  Presentation från innovationsinkubator &                      innovationssluss ( Helen Fält & Carolina Hawranek/UBI)

11.00 – 11.35  Gruppdiskussion I, ”Probleminventering & utmaningar”

11.35 – 11.50  Återkoppling från Gruppdiskussion I

11.50 – 12.45  Lunchmingel i Café Kristallen                 

12.45 – 13.00  Utveckling av innovation i Norrbottens läns landsting (Karin Jones/NLL)

13.00 – 13.30  Presentation från cancerprojekt/företag, "Diagnostik av kolorektalcancer" (Lina Ohlsson), Lipigon Pharmaceuticals (Stefan Nilsson)

13.30 – 14.15  Gruppdiskussion II, ”Problemlösningar & möjligheter” (med fika)

14.15 – 14.30  Återkoppling från Gruppdiskussion II

14.30 – 14.45  Summering av dagen, Anders Widmark/VLL

VARMT VÄLKOMMEN!

porträtt

Benny Björkblom

forskningssamordnare

RCC Norr

porträtt

Sara Huggert Ranta

registeradministratör

RCC Norr


Sidan uppdaterad: 30 juni 2017