MENY

För sjuksköterskor om cytostatika

Välkommen att ta del av en föreläsning som riktar sig till sjuksköterskor som hanterar cytostatika i Västerbotten. Även sjuksköterskor i övriga norra sjukvårdsregionen har möjlighet att delta via videolänk. Föreläsare är professor Moustapha Hassan vid Karolinska institutet, Stockholm.

Tid: 6 september 10:00 - 15:00

Plats: Umeå och via videolänk

Program:

  • Mekanism av vanliga cytostatika
  • Antikroppar och andra nyare cancermedel
  • Utsöndring

Plats: Betula, vid Medicinska Biblioteket, Norrlands universitetssjukhus.

För deltagare på distans via videouppkoppling:

Lycksele lasarett: Videokonferensrum 2

Skellefteå lasarett: Aulan

- Ni ansvarar själva för att ringa upp till videomötet.

- Videonummer att ringa (för samtliga) är 1247221.

- Ring upp ca 5 minuter innan mötets start.

- Tänk även på att stänga av mikrofonen om ni bara lyssnar.

- Koppla ner videosamtalet vid mötets slut.

Vid tekniska problem, vänd er till respektive landstings supportorganisation. I VLL gäller tfn: 090-785 90 90.

--------------------------------------------------------

Sjuksköterskor i VLL anmäler sig via intranätet linda: Utbildningsportalen, Läkemedel.

Ange i anmälan från vilken ort du kommer att delta och om du önskar specialkost. Lunch bjuds det på inom VLL.

Vill du delta från annat Norrlandsting? Skicka E-post och meddela från vilken enhet du önskar delta, t ex. "cytostatikaenheten Östersund" till: inger.b.jonsson@vll.se

Föreläsningen är kostnadsfri och finansieras inom sökta medel för producentobunden fortbildning för information inom läkemedelsområdet.

Välkommen!

Inger B Jonsson, Läkemedelssjuksköterska, läkemedelscentrum, VLL

E-post: inger.b.jonsson@vll.se


Sidan uppdaterad: 15 juni 2016