MENY

”Det är aldrig för sent”

RCC Norrs cancerpreventionsgrupper för fysisk aktivitet och tobak inbjuder till en gemensam eftermiddag om levnadsvanor som en del av sekundärprevention och rehabilitering.

Tid: 17 oktober 13:00 - 16:15

Plats: Betula, Norrlands universitetssjukhus, Umeå eller video

Kostnad:        Kostnadsfritt

Anmälan:       Anmäl dig senast den 2 oktober 2017. TILL ANMÄLAN

Föreläsningarna sänds från Norrlands universitetssjukhus i Umeå med videouppkoppling från flera orter i regionen (se anmälan). 

Ring upp videonummer: 1247080 inom Sjunet, övriga ringer 1247080@vll.se

Vid frågor hör av dig till representanten i regionen/landstinget:

Norrbotten: Margareta Eriksson, margareta.eriksson@norrbotten.se

Västerbotten: Cecilia Edström, cecilia.edstrom@vll.se

Västernorrland: Iwona Jacobsson, iwona.jacobsson@lvn.se

Jämtland: Maria Lindgren, maria.a.lindgren@regionjh.se

Preliminärt program

13.00–13.15       Inledning.

Senada Hajdarevic, processledare cancerprevention.

13.15–14.15      Fysisk aktivitet som behandling vid cancer, Anna Johnsson

Anna Johnsson är fysioterapeut och sjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus. Sedan 2013 är hon på 50 procent doktorand inom cancerepidemiologi och onkologi, samt på 50 procent anställd i PhysCan tränings-projekt som drivs från Uppsala. Anna är författare av kapitlet om cancer i FYSS2017.

14.1514.30      Paus.

14.30–15.30      Tobak och cancerbehandling, Sara Wirén.

Sara Wirén är ST-läkare på Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Hon disputerade 2014 inom cancerepidemiologi med titeln "Prospective studies of hormonal and life-style related factors and risk of cancer". I sitt dagliga arbete träffar hon patienter med olika cancerdiagnoser under olika stadier av sin behandling. Där hålls samtal kring livsstilsfaktorer, som exempelvis rökning.

15.3016.00      Patientperspektivet och diskussioner. 

Representanter från patient- och närståenderådet inom RCC Norr tillsammans med föreläsare.

16.00–16.15      Avslutning.


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 4 oktober 2017