MENY

Utbildning om bäckenrehabilitering efter cancerbehandling

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Med detta möte vill vi sätta fokus på utbildning om hur vi kan hjälpa dessa patienter.

Regionala och nationella föreläsare kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det är vår förhoppning att vi också ska få tillfälle till nätverksbyggande och kunskapsutbyte.

Alla, oavsett profession som arbetar med bäckencancer samt patientföreträdare, är hjärtligt välkomna!

Tid: 27 februari - 28 februari

Plats: Fullmäktigesalen, landstingshuset, köksvägen 11, Umeå

Anmäl dig senast 13 februari. Anmälningstiden har gått ut för detta arrangemang.

Möjlighet att delta via videolänk

OBS: Deltagare via video måste själv boka konferensanläggning på den ort man vill delta.

* Ni ansvarar själva för att ringa upp till videomötet
* videonummer att ringa är 1247029 ( ej sjunetanslutna ringer 1247029@vll.se)
* Anslut minst 5 minuter innan mötet startar.
* Stäng gärna av mikrofonen om ni bara lyssnar.
* Koppla ner videosamtalet vid mötets slut.
* Vid tekniska problem vänd er till respektive landstings supportorganisation:
VLL 090-785 59090
NLL 0920-71010 val 3
LVN 060-182090
JLL   063-154900

Program måndag 27 februari

08.00 – 08.15 Registrering av deltagare

08.15 Inledning. Presentation av regionala arbetsgruppen för bäckenrehabilitering. Lena Kimdal, Anette Lundqvist

08.30 Patienter/närståendes erfarenheter av bäckenbesvär och rehabilitering.

Gastrointestinala konsekvenser av cancerbehandling i bäckenet

08.50 Kirurgi vid kolorektalcancer. Rehabiliteringsstrategier – tarm. Carin Innala, Karin Strigård

09.30 Onkologisk behandling vid kolorektalcancer. Birgitta Lindh, Berivan Mustafa

10.00 Kaffe/Te

10.20 Rehabiliteringsstrategier – nutrition. Karin Byström

10.50 Tarmbiverkningar och behandlingsriktlinjer. Gail Dunberger

Urogenitala konsekvenser av cancerbehandling i bäckenet

11.20 Kirurgisk och onkologisk behandling vid gynekologisk cancer. Ulrika Ottander, Kristina Aglund

12.15 Lunch

13.00 Kirurgi vid urologisk cancer. Peter Ströberg

13.30 Hematologisk behandling och rehabiliteringsstrategier vid allogen transplantation. Cecilia Isaksson

14.00 Onkologisk behandling vid urologisk cancer. Camilla Thellenberg

14.30 Kaffe/Te

Sexuella och psyko-sociala konsekvenser av cancerbehandling i bäckenet

15.00 Påverkan på urinvägar, slemhinnor, sexualitet och dagligt liv. Gail Dunberger

15.45 Bensträckare

16.00 Rehabiliteringsstrategier – fertilitet. Ulrika Ottander 

16.20 Rehabiliteringsstrategier – inkontinens, RIK, sexualitet. Katarina Gunseus, Lena Kimdal

17.00 Rehabiliteringsstrategier – vaginala förträngningar. Kristina Aglund

17.15 Sexologiskt centrum NUS. Paula Taube

18.30 Middag Hotell Björken

Program tisdag 28 februari

08.00 Rehabiliteringsstrategier – psykosocialt omhändertagande och insatser. Mirjam Bergknut

08.30  Rehabiliteringsstrategier – Sakral nervmodulering vid smärta i bäckenbotten och inkontinens. Pedram Tabatabaie, Åsa Oskarsson

Smärta och lymfödem som konsekvens av cancerbehandling i bäckenet

09.00 Hormonell-kemoterapeutisk och radiologisk inverkan på vävnader. Birgitta Lindh, Berivan Mustafa

09.30 Kaffe/Te

10.00 Rehabiliteringsstrategier – lymfödem. Annika Falk, Åsa Sandström

10.30 Smärta i bäckenet. Johanna Sjögren

11.30 Kontaktsjuksköterskans roll i cancerrehabilitering. Katja Vuollet Carlsson

12.00 Lunch

13.00 Kan erfarenheter från regionalt processarbete vid RCC Norr tillämpas inom cancerrehabilitering? Ulrika Ottander

13.45 Paneldiskussion: Kontaktsjuksköterskan – central nyckelperson i cancerrehabiliteringen. Inventering av rehabiliteringsbehov. Hur kan vi förbättra och lära av patienters erfarenheter? Carina Backman, Elisabeth Altin, Katja Vuollet Carlsson, Patientföreträdare, Sara Andersson. Moderator: Elin Wassdahl-Nilsson

14.30 Kaffe/Te

15.00 Samarbete mellan patientföreningar och vård. Katja Vuollet Carlsson

15.30 – 16.00 Hur går vi vidare? Sammanfattning och avslut. Utvärdering.

Projektledare för bäckenrehabilitering i norra regionen:

Anette Lundqvist, anette.lundqvist@vll.se. Tfn: 072-245 44 90

Lena Kimdal, lena.kimdal@lvn.se. Tfn: 0660-893 37


Sidan uppdaterad: 24 februari 2017