MENY

Morgonrock – Region Norrbottens frukostseminarieserie

Beatrice Melin medverkar i Morgonrock för att prata om hur sjukvården samarbetar i norra Sverige för att ge bra vård till invånarna.

Tid: 21 april 08:15 - 10:00

Plats: Vetenskapens hus, Luleå

Inom cancersjukvården samarbetar landsting och regioner för att skapa en likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland.

Beatrice Melin berättar om verksamheten vid RCC Norr och belyser hur samverkan mellan länen kan skapa både spets och bredd i sjukvården, till nytta för patienten.

Beatrice Melin är professor i onkologi och verksamhetschef för Regionalt cancercentrum norr (RCC Norr) som är ett kunskapscentrum till stöd för landsting och regioner i att utveckla cancervården i norra sjukvårdsregionen.


Sidan uppdaterad: 18 april 2017