MENY

Workshop om behovet av PET-CT i norra regionen

Idag finns en PET-CT-utrustning vid Norrlands universitetssjukhus, som används för utredningar av patienter från hela norra regionen. Hela tiden ökar efterfrågan.

På uppdrag av Norrlandstingens regionförbund har det framtida behovet av PET-CT i regionen utretts under hösten 2016. Extern utredare har varit Lars Holmberg, överläkare och professor i Uppsala. Resultatet av utredningen redovisas och diskuteras vid denna workshop.

Tid: 17 januari 09:30 - 12:15

Plats: Sytertoppen, landstingshuset Umeå och via video

Målgrupp:

RCC Norrs styrgrupp, de regionala chefssamråden, övriga chefer för verksam­heter som nyttjar PET-CT, representanter från bild- och funktionsmedicin, regionala och lokala processledare samt process­arbetsgrupper.

Anmäl dig senast 12 januari 2017.

ANMÄL DIG HÄR.

Delta via video från hela regionen

På länssjukhusen är följande lokaler bokade för mötet:

Sunderby sjukhus: Konferensrum 4

Sundsvalls sjukhus: Stora och lilla bryggan (våning 2, hiss 8)

Östersunds sjukhus: Videolokal Kantarellen (hus 12, plan 3)

Program:

Kaffe/te och smörgås finns vid respektive lokal från kl 09.00.

09.30 Välkommen. Presentation av uppdraget. Beatrice Melin

09.45 PET-CT: Hur fungerar det och vad använder vi det till idag? Katrine Åhlström- Riklund

10.30 Resultat av utredningen av behovet av PET-CT i norra regionen. Lars Holmberg

11.15 Gruppdiskussioner kring frågeställningarna.
- Finns det sjukdomsområden som inte belysts i utredningen?
- Hur kan vi få PET-CT att nyttjas jämlikt och optimalt i regionen?
- Vilka hinder finns?
- Vilka lösningar finns?

11.45 Summering och konklusioner. Beatrice Melin och Lars Holmberg

12.15 Avslutning

För mer information kontakta Anna-Lena Sunesson:  annalena.sunesson@vll.se

Välkommen!


Sidan uppdaterad: 7 december 2016