MENY

Nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor i norra regionen

Som ett led i utvecklingen av kontaktsjuksköterskans uppdrag, roll och arbetsuppgifter inom cancervården i norra regionen, inbjuds regionens kontaktsjuksköterskor till ett regionalt nätverksmöte. Vid detta nätverksmöte erbjuds korta föredrag inom viktiga områden som berör kontaktsjuksköterskans uppdrag.

Tid: 9 maj 13:00 - 17:00

Plats: Skiffersalen (by 27), Norrlands universitetssjukhus, Umeå eller via video

Till karta för att hitta till byggnad 27

Anmäl dig senast 21 april HÄR

Möjlighet att delta från hela norra regionen via videouppkoppling

  • Ring videonummer 1247080 (1247080@vll.se för dem som ringer från utsidan av landstingen)
  • Ni ansvarar själva för att ringa upp till videomötet
  • Ring in ca fem minuter innan mötet startar
  • Stäng av mikrofoner när du/ni endast lyssnar

Vid tekniska problem, ta kontakt mer er lokala support

Region Norrbotten:                    0920-710 10, val 3

Västerbottens läns landsting:  090-785 90 90

Landstinget Västernorrland:     060-18 20 90

Region Jämtland Härjedalen:   063-15 49 00

Vid frågor kontakta Katja Vuollet Carlsson: katja.vuollet@vll.se,
Tfn. 072-506 20 75

Preliminärt program för nätverksdagen

13.00     Välkommen

13.05     Kontaktsjuksköterskans uppdrag – Hur går vi vidare i Norra regionen? Katja Vuollet Carlsson, regional samordnare för kontaktsjuksköterskor, RCC norr.

13.20     Så här gör vi i Region Jämtland Härjedalen för att utveckla uppdraget lokalt. Anna Sandström, verksamhetsutvecklare, Region Jämtland Härjedalen.

13.45     Min vårdplan – Var står vi nu?  Katja Vuollet Carlsson, regional samordnare för kontaktsjuksköterskor.

14.10     Min vårdplan och patienter med hjärntumörer. Anna Wännman, kontaktsjuksköterska, Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus.

14.30     Fika

15.00     Cancerrehabilitering utifrån kontaktsjuksköterskans uppdrag. Katja Vuollet Carlsson, regional samordnare för kontaktsjuksköterskor, RCC norr.

15.25     Teamet runt patienten. Anna-Karin Edlund, kontaktsjuksköterska och LVN:s representant i den regionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering vid RCC norr.

15.50     Gruppdiskussioner: Hur går vi vidare?

16.10     Återkoppling från gruppdiskussion och avslutning.

Varmt välkommen!


Sidan uppdaterad: 8 maj 2017