MENY

Dialogmöte om bäckenrehabilitering i Jämtland

Syftet med mötet är att all personal inom rehabiliteringsprofessionen och patientföreträdare träffas, samråder och utbyter erfarenhet. Vi definierar vårt uppdrag utifrån framtagen modell och arbetssätt.

Tid: 9 oktober 08:30 - 16:30

Plats: Storsjön, Lagmannen, Gamla Länsstyrelsen

Kostnad: Kostnadsfritt

Anmälan:Anmäl ditt deltagande och ev behov av specialkost senast den 2 oktober via LÄNKEN HÄR.

Program

08.30 – 09.00 Kaffe

09.00 – 09.15 Presentation av rehabiliteringsprofessioner i Region Jämtland Härjedalen

09.15 – 09.45 Modell och arbetssätt för rehabilitering i regionen
Anette Lundqvist, projektledare RCC Norr, Elin Wassdahl-Nilsson, projektledare SVF

09.45 – 10.30 Befintlig klinisk verksamhet redovisas från respektive sjukhusinkl. samarbeten mellan kliniker  

Representanter från sjukvården och patientföreträdare från Östersund berättar 

10.30 – 11.00 Har vi behov av utbildning?
Anette Lundqvist och patientföreträdare

11.00 – 12.00 Workshop med indelning i grupper.

  • Strukturerad behovsinventering – Distresstermometer
  • Handläggning av olika besvär inom och mellan processteamen
  • MDK-rehabilitering – remissmall, rutiner            

12.00 – 13.00 Gemensam lunch

13.00 – 15.00 Fortsatt arbete med fika 14.30

15.00 – 16.00 Återsamling för redovisning

16.00 – 16.30 Summering och avslut

Varmt välkommen!

Kontakt:

Anette Lundqvist
Projektledare för bäckenrehabilitering
RCC Norr
Tfn 072-245 44 90


Sidan uppdaterad: 28 juni 2017