MENY

Dialogmöte om bäckenrehabilitering i Norrbotten

Syftet med mötet är att all personal inom rehabiliteringsprofessionen och patientföreträdare träffas, samråder och utbyter erfarenhet. Vi definierar vårt uppdrag utifrån framtagen modell och arbetssätt.

Tid: 2 oktober 08:30 - 16:30

Plats: Aulan konferenscentrum, Sunderby sjukhus

Kostnad:        Kostnadsfritt

Program

08.30 – 09.00 Kaffe

09.00 – 09.15 Presentation – Rehabiliteringsprofessioner i Norrbotten

09.15 – 09.45 Modell och arbetssätt för rehabilitering i regionen

Anette Lundqvist projektledare RCC Norr, Åsa Pettersson lokalt ansvarig bäckencancerrehabilitering

09.45 – 10.30 Befintlig klinisk verksamhet redovisas från respektive sjukhus inklusive samarbeten mellan kliniker  

Representanter från sjukvården och patientföreträdare från Gällivare, Sunderbyn och Piteå berättar                        

10.30 – 11.15 Sex och cancer; hur kan patienten i Norrbotten få hjälp?
Åsa Pettersson, sjuksköterska och koordinator vid gynekologiska kliniken

11.15 – 12.00 Workshop med indelning i grupper.

  • Strukturerad behovsinventering – Distresstermometer
  • Handläggning av olika besvär inom och mellan processteamen
  • MDK-rehabilitering – remissmall och rutiner

12.00 – 13.00 Gemensam lunch Restaurang Källan, Sunderby sjukhus

13.00 – 15.00 Fortsatt arbete med fika 14.30

15.00 – 16.00 Återsamling för redovisning

16.00 – 16.30 Summering och avslut

Kontakt:

Anette Lundqvist
Projektledare för bäckenrehabilitering
RCC Norr
Tfn 072-245 44 90


Sidan uppdaterad: 25 november 2019