MENY

Om tobak – från global till lokal nivå

Ett inspirations- och motivationsseminarium för dig som arbetar tobaksförebyggande.

Tid: 27 september 13:00 - 16:00

Plats: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Under föreläsningen ges olika perspektiv på tobaksfrågan: tobak som risk inklusive snus, rökning av cigaretter och vattenpipa, e-cigaretter, industrins tobaksstrategier samt nikotin och dess samverkan med andra droger.

Föreläsare: Maria Nilsson, docent och forskare i Epidemiologi och global hälsa, med närmare 25 års erfarenhet av tobaksförebyggande arbete. Hon medverkar i regionala, nationella och internationella nätverk, forsknings- och preventionsprojekt.

Erfarenheter och resultat från STOPP-kampanjen 2015—2016 samt från START-kampanjen 20162017.

Verktyg och etik. Enkla råd och det korta samtalet med patienten.

Anmäl dig senast 22 september via e-post till respektive länsansvarig:

Västerbotten: ywonne.wiklund@vll.se

Västernorrland: iwona.jacobsson@lvn.se

Norrbotten: maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Jämtland Härjedalen: ewa.jonsson@regionjh.se

Välkommen!


Sidan uppdaterad: 8 september 2017