MENY

Regiondag om Cancerrehabilitering

I maj 2017 godkändes det reviderade nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering som ska implementeras i norra sjukvårdsregionen. För att sprida vårdprogrammets rekommendationer och skapa nätverk anordnas nu den första regionala rehabiliteringsdagen för profession inom området.
RCC Norr och landsting/regioner i norra sjukvårdsregionen står bakom denna dag.

Tid: 18 oktober 09:30 - 16:45

Plats: Fullmäktigesalen, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Kostnad:        Lunch & fika är gratis

Anmälan:       Anmäl dig senast 2 oktober via denna LÄNK

100 platser (först till kvarn gäller)

Kontakt:         E-post: katja.vuollet@vll.se  Tfn: 072-506 20 75

Delta i posterutställning

Det finns möjlighet att delta med poster i en posterutställning som finns i anslutning till konferenslokalen. Ange deltagande vid anmälan.

Skärmvägg och nålar finns tillgängligt på plats.

Preliminärt program

08.45 Fika 

09.30  Välkommen och praktisk information. 

Katja Vuollet Carlsson, processledare för cancerrehabilitering inom RCC Norr

09.40  Presentation av det nya nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering 2017. 

Professionen lyfter olika delar utifrån sitt respektive område

12.00  Lunch

13.00  "Rehabiliteringsbehov före, under och efter adjuvant kemoterapi – en studie i Jämtland och Norrbotten". 

Elsa Bengtsson Ågren, läkarstudent från Östersund 

13.30      "Vardagsliv under och efter onkologisk behandling: patientperspektiv utifrån studier om bröst-, hjärn-, lung- och huvud/halscancer".

Sara Lilliehorn, Specialistkurator, Joakim Isaksson, docent 

14.00  Fysisk aktivitet och cancer.

Carina Edling, leg sjukgymnast, Storsjögläntan, Östersunds sjukhus

14.30  Yrkesvisa gruppdiskussioner och fika. 

Frågeställningar:

1. Hur kommer implementeringen av vårdprogrammet att förändra ditt arbetssätt?
 
2. Vilka möjligheter respektive hinder ser du med implementeringen av vårdprogrammet?

3. Uppfattar du att det finns vissa grupper av patienter som inte får sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda och där rehabiliteringsarbetet brister extra mycket? (Exempelvis patienter med vissa diagnoser, i vissa åldrar, med viss etnisk bakgrund, i särskilda livssituationer ex. småbarnsföräldrar, ensamstående, social utsatta etc.)

15.30  Återkoppling från gruppdiskussionerna. Hur vi går vidare?

16.30  Avslutning och utvärdering.

16.45  Slut för dagen.

Varmt välkommen

Katja Vuollet Carlsson och den regionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 11 oktober 2017